İletişim Fakültesi

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, çağımızın giderek en önemli konusu haline gelen iletişimin tüm alanlarını kapsayan eğitim-öğretim programları sunmaktadır. “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Görsel İletişim Tasarımı” ve “Radyo, Televizyon ve Sinema” bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimi, Fakültenin yetkin akademik kadrosu tarafından yürütülmektedir. Son olarak, YÖK kararıyla “Yeni Medya” Bölümü kurulmuştur, ancak bu bölümün ileriki yıllarda öğrenci alması planlanmaktadır. Fakültenin tüm bölümlerine ÖSYM TS2 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Fakültenin ayrıca ortak İletişim Yüksek Lisans Programı (Türkçe ve İngilizce) ve İletişim Doktora Programı (Türkçe) da bulunmaktadır.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ilk öğrencilerini 2005-2006 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir. Alanlarında uzman ve deneyimli fakülte akademik kadrosu, öğrencilerin akademik gelişimleri için özenle tasarlanmış ders programlarını uygulamaktadırlar. Ders programları, iletişim alanının disiplinler arası bir alan olduğu ilkesinden hareketle hazırlanmıştır. Fakülte bölümlerinin ders programları kuram ve pratik arasında hassas bir denge gözetmektedir. Bu ders programlarıyla öğrenciler, hem iletişimin tüm alanlarına ilişkin temel bir birikim sağlarlar hem de kendi bölümlerinin uzmanlık bilgi ve becerisini kazanırlar.

Fakültenin eğitim dili İngilizce’dir. İngilizce düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler için bir yıl süreli Hazırlık Okulu bulunmaktadır. Fakülte bölümleri arasında yan dal ve ikinci ana dal olanağı da bulunmaktadır. Böylelikle başarılı öğrenciler girdikleri bölüm dışında da eğitim alabilirler. Öğrenciler ikinci sınıftan başlayarak staj olanağı da elde etmektedirler. Böylelikle, kazandıkları akademik birikime çeşitli iletişim sektörlerinde uygulama deneyimlerini de katarlar.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bir çok AB ülkesindeki üniversitelerle Erasmus anlaşmaları bulunmaktadır. Böylelikle öğrenciler yurtdışında çağdaş ve küresel deneyimler elde edebilmektedirler. Ayrıca, yurt dışından çok sayıda akademisyen öğrencilerimize konferans ve ders vermek üzere davet edilmektedir. Fakültenin teknik alt yapı olanakları ülkemizdeki çoğu iletişim fakültesinin üzerindedir. Üniversitenin tüm öğrencilere açık bilişim altyapısı ve bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra Medya Merkezi’ndeki HD Televizyon, Radyo ve Ses Kayıt Stüdyoları ile Fotoğraf Stüdyosu öğrencilerin uygulamaları için önemli olanaklar sunmaktadır. Yine fakülte öğrencilerimizin 3d ve dijital kurgu gibi çeşitli uygulama dersleri için iki Multimedya Dersliği bulunmaktadır. Son olarak, Medya Merkezimizde öğrencilerimizin de kullanımına açık 10 TB kapasiteli bir audio-video arşiv sistemi ile 2,1 GHz hızında 24×10 çekirdekli render farm sistemi devreye girmiştir. Ayrıca, her bölümün kendi öğrencileri için farklı atölye olanakları da vardır.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerinin etik ilkelere bağlı, toplumsal duyarlık ve sorumluluk sahibi, eleştirel düşünceye açık, hoşgörülü ve çağdaş bireyler olarak yetişmesine önem verir. Fakülte akademik kadrosu öğrencilerin yetkin ve donanımlı uzmanlar olarak yetişmeleri için özverili bir şekilde çalışmaktadır. Öğrenciler ve akademisyenler arasındaki ilişkiler diyaloga ve karşılıklı anlayışa dayanmaktadır. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencileriyle ilişkilerini mezuniyet sonrasında da sürdürür ve onlara kariyer planlamalarında destek olur.

Dekan:
Prof. Dr. Ümit ATABEK (umit.atabek@yasar.edu.tr)

Dekan Yardımcısı:
Yard. Doç. Dr. Çağrı İNCEOĞLU (cagri.inceoglu@yasar.edu.tr)

Fakülte Sekreteri:
İlke GÜLOĞLU
0232 411 5407
if@yasar.edu.tr